deputy directorate general of ınformation

Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri