european agreement on regulations governing the movement of persons between member states of the council of europe

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi