european council

  1. İsim, Avrupa Birliği Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi
  2. İsim, Avrupa Birliği Avrupa Zirvesi
  3. İsim, Avrupa Birliği Avrupa Birliği Liderler Zirvesi
Avrupa Belediyeler Konseyi
Avrupa Birliği Konseyi İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Konseyi karar alma usulü
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
avrupa topluluğu konseyi
avrupa bölgesel konseyi
Avrupa Bölgeler Konseyi
Avrupa Birliği Konseyi (Dönem) Başkanlığı