european council

  1. Noun, European Union Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi
  2. Noun, European Union Avrupa Zirvesi
  3. Noun, European Union Avrupa Birliği Liderler Zirvesi
Avrupa Belediyeler Konseyi
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Noun, European Union
Avrupa Birliği Konseyi Noun, European Union
Avrupa Birliği Konseyi karar alma usulü
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Avrupa Topluluğu Konseyi (üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşur , yasama ve karar alma işini yapar
avrupa topluluğu konseyi
avrupa bölgesel konseyi
Avrupa Bölgeler Konseyi
Avrupa Birliği Konseyi (Dönem) Başkanlığı