european outline convention on transfrontier co-operation between territorial communities or authorities

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Belirli Bir Bölgeye Ait Topluluklar Veya Hükümetler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine Dair Taslak Avrupa Sözleşmesi
  2. Özel Isim, Hukuk Yerel Yönetimler ve Yerel Topluluklar Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi