ı am not accustomed to such treatment

böyle muameleye alışık değilim