ı estimate that there must be forty of them

tahmin imce kırk kadar olmalı