ı gave it a lot of thought.

Uzun uzun düşündüm.
Çok düşündüm.