ı have not the slightest doubt

zerre kadar şüphem yok