sakın
(birinden bahsederken) “Kulakları çınlasın.”
inşallah
inşallah
Hayrola! inşallah herşey yolunda!
Umarım,