ıncome relating to future periods and expense accruals

Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları İsim, Muhasebe