ıncome relating to future periods

Gelecek Yıllara Ait Gelirler İsim, Muhasebe
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları İsim, Muhasebe