johne's disease

  1. İsim (sığırlarda) bağırsak veremi:
    Mycobacterium paratuberculosis adlı basil sebep olur. Sürekli ishal
    sonucu hayvan çok zayıf düşer. Ekseriya öldürücüdür.