NAS
= National Academy of Science.
nas
dogma
corpse

nas
İnsanlar, halk
nas
Herhangi bir konuda kesin ve açık ... açık ve kesin hüküm
bk. naaş