notwithstanding anything to the contrary contained herein

  1. Zarf, Hukuk bu belgede yer alabilecek aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın
  2. Zarf, Hukuk Burada yer alabilecek aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın