notwithstanding anything to the contrary contained herein

  1. Adverb, Law bu belgede yer alabilecek aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın
  2. Adverb, Law Burada yer alabilecek aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın