1. İsim, Bilgi Teknolojileri okunabilir bellek
  2. = Read Only Memory: Salt Okunur Bellek: Bilgisayarda verileri okunabilen fakat değiştirilemeyen bellek.
  3. çingene (oğlan).
romen harfi.
Roman.
Romance.
Romanic.
Romania.
(İncilde) Romans.
  1. rum

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Şeker kamışından şeker elde edilirken çıkan ... edilen alkollü sert içki