regulations on the ımplementation of law no. 1738 on navigation and hydrography services

1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Özel Isim, Hukuk