there is a but

  1. İşin “fakat”ı var/Pek tahmin edildiği gibi değil/Kazın ayağı öyle değil!
    But me no buts: İtiraz
    istemem! Fakat makat dinlemem!