turkish medical association

  1. Özel Isim, Kurum İsimleri TTB
  2. Özel Isim, Kurum İsimleri Türk Tabipleri Birliği