undifferentiated service-producing activities of private households for own use (nace code: t98.2.0)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler (NACE kodu: 98.20)