united nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice

  1. Özel Isim, Hukuk Çocuklar için Adalet Sistemine dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları