Daima senin (mektup sonunda imzadan önce yazılır).