a acquisition

hak iktisabı
bir hakkın elde edilmesi
hakkın elde edilmesi