a description

eşkâlini tutmak Fiil
eşkâline uymak Fiil
tarif etmek Fiil
tasvir etmek Fiil
hemen bir tarife girişmek Fiil
bir tarifi ayrıntılara boğmak Fiil