1. İsim, Botanik grafting
  2. graft
  3. inoculation
  4. vaccine
  5. İsim vaccination
  6. shot
influenza vaccine İsim, Tıp
flu shot İsim, Tıp
influenza vaccine İsim, Tıp
flu shot İsim, Tıp
live vaccine İsim, Farmakoloji
primary vaccination
inactivated vaccine İsim, Farmakoloji
preventive vaccination
authorized vaccine İsim, Farmakoloji
authorised vaccine İsim, Farmakoloji
dead vaccine İsim, Farmakoloji
vaccinator vaccinist
ruddle İsim
ochre Sıfat
to ruddle Fiil
vaccine institute
certificate of vaccination
vaccine İsim
vaccine İsim
compulsory vaccination
vaccine program Bilgi Teknolojileri
vaccination certificate
(vaccination) to act Fiil
to be effective Fiil
vaccination İsim
to vaccinate Fiil
asi
mutineer
asi
refractory
asi
insurrectionist
asi
rebel
asi
stormy petrel
asi
rebellious assembly
asi
mutinous
asi
disobedient
asi
insubordinate
asi
rebellious Sıfat
asi
contumacious
asi
insurgent
asi
disaffected
rebel
rebellious
restive
bad
beatnik
disobedient
wayward
insubordinate conduct
juvenile delinquency
Rebel Without a Cause Özel Isim, Sinema
rebel government
rebellious boy
rebellious subjects İsim
unruly and dangerous
flying squad

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kırmızı toprak
  2. Bir bitkinin dalı veya gövdesi üzerine ... gibi parçaları eklemek işi

bk. assı
Fiilden isim yapma eki
asi
Baş kaldıran, ... isyankâr, serkeş