aşı

  1. Noun, Botany grafting
  2. graft
  3. inoculation
  4. vaccine
  5. Noun vaccination
  6. shot
influenza vaccine Noun, Medicine
flu shot Noun, Medicine
influenza vaccine Noun, Medicine
flu shot Noun, Medicine
live vaccine Noun, Pharmacology
primary vaccination
inactivated vaccine Noun, Pharmacology
preventive vaccination
dead vaccine Noun, Pharmacology
authorized vaccine Noun, Pharmacology
authorised vaccine Noun, Pharmacology
vaccinator vaccinist
ruddle Noun
ochre Adjective
to ruddle Verb
vaccine institute
certificate of vaccination
vaccine Noun
vaccine Noun
compulsory vaccination
vaccine program Information Technology
vaccination certificate
(vaccination) to act Verb
to be effective Verb
vaccination Noun
to vaccinate Verb
asi
mutineer
asi
refractory
asi
insurrectionist
asi
rebel
asi
stormy petrel
asi
rebellious assembly
asi
mutinous
asi
disobedient
asi
insubordinate
asi
rebellious Adjective
asi
contumacious
asi
insurgent
asi
disaffected
rebel
rebellious
restive
bad
beatnik
disobedient
wayward
insubordinate conduct
juvenile delinquency
Rebel Without a Cause Proper Name, Cinema
rebel government
rebellious boy
rebellious subjects Noun
unruly and dangerous
flying squad

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Kırmızı toprak
  2. Bir bitkinin dalı veya gövdesi üzerine ... gibi parçaları eklemek işi

asi
Baş kaldıran, ... isyankâr, serkeş
bk. assı
Fiilden isim yapma eki