1. İsim, Anatomi abdüksiyon
  2. İsim, Hukuk insan kaçırma
  3. İsim (bir kimseyi) zorla kaçırma.
  4. İsim kaçırılma.
  5. İsim, Mantık benzertasım, kıyas-ı şibh: büyük önermesi apaçık olduğu halde küçük önermesi ispata muhtaç olan tasım/kıyas.
  6. İsim, Fizyoloji (bir organın bedenden/başka organdan uzaklaşma hareketi, böyle uzaklaşmış olan organın durumu.
çocuk kaçırma İsim, Hukuk
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
iğfal ederek kaçırma
ayartarak kaçırma