1. Geçişsiz Fiil kalmak.
  abide with me: benimle kal.
 2. Geçişsiz Fiil oturmak, ikamet etmek.
  to abide at/in a place: bir yerde ikamet etmek.
 3. Geçişsiz Fiil devam etmek, sürmek, baki olmak.
  abiding happiness: sürekli mutluluk.
 4. Geçişsiz Fiil beklemek, gözlemek.
  I will abide the coming of my father: Babamın gelmesini bekleyeceğim.
  I
  abide my time: Fırsat gözlüyorum.
 5. Geçişsiz Fiil dayanmak, tahammül etmek.
  I cannot abide his impertinence. I cannot abide such a person.
 6. Geçişsiz Fiil
  abide by: boyun eğmek, hürmet/riayet/itaat etmek, uymak, sadık kalmak, (sözünü/vaadini) tutmak.

  to abide by a promise: vaadini tutmak.
  to abide by a rule/a decision/a law: bir kurala/karara/yasaya uymak.
  I shall abide by your decision: Kararınıza uyacağım.
 7. Geçişsiz Fiil katlanmak, boyun eğmek.
  to abide by the inevitable: kadere boyun eğmek.
 8. Geçişsiz Fiil direnmek, sebat etmek.
sözünde durmak Fiil
sözünde durmak Fiil
tanıklık ettiği şeyi onaylamak Fiil
bir yerde ikamet etmek Fiil
uymak Fiil
bir sözleşmeye uymak Fiil
karara uymak Fiil
bir karara uymak Fiil
bir hükme uymak Fiil
bir kanuna göre hareket etmek Fiil
bir plana uymak Fiil
sözünde durmak Fiil
bir karara uymak Fiil
kurala uymak Fiil
bir antlaşmaya bağlı kalmak Fiil
sözleşme hükümlerine riayet etmek Fiil
bir sözleşmeye uymak Fiil
antlaşmaya bağlı kalmak Fiil
anlaşma hükümlerine riayet etmek Fiil
sözleşmeye uymak Fiil
hakem kararına uymak Fiil
hakemin kararına uymak Fiil
hakem kararına uymak Fiil
bir karara uymak Fiil
kanuna göre hareket etmek Fiil
hakem kararına uymak Fiil
sonuçlarına katlanmak zorunda kalmak Fiil
neticesine katlanmak Fiil
kanuna boyun eğmek Fiil
kanuna uymak Fiil
plana uymak Fiil
bir yerde ikamet etmek Fiil
işin sonucunu beklemek Fiil
test geçirmek Fiil
ona bakmaya tahammül edemiyordu
uygun zamanı bekliyorum
fırsat kolluyorum
tembelliğe tahammül edemem
birine tahammül edememek Fiil
hakem kararına uyma
 1. İsim monument
 2. İsim memorial
 3. İsim edifice
 4. İsim cenotaph
 5. İsim statue
 6. İsim commemoration
 7. İsim remembrance
 8. İsim token
 9. İsim pillar
 10. İsim relic
paragon of beauty İsim
statute of liberty İsim
commemoration
memorial
monument

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir kişiyi, bir olayı gelecek nesillere ... veya mîmârî eser, anıt