1. İsim, Hukuk kötüye kullanma
 2. kötüye kullanma(k), suiistimal (etmek).
  to abuse someone's good faith: bir kimsenin itimadını
  kötüye kullanmak.
  the abuse of trust: emniyetin suiistimali.
  to abuse administrative authority: yönetim yetkisini kötüye kullanmak.
 3. dövmek, incitmek, zarar vermek, kötü muamele etmek.
  to abuse a horse: atı kırbaçlamak.
  to abuse
  one's eyesight: birinin bakışlarını incitmek/rencide etmek.
 4. sövmek, küfür etmek, kötü söz söylemek, şerefini lekelemek, iftira/hakaret etmek, karalamak.
  He got
  drunk and abused his boss.
 5. aldatmak.
  You have been abused: Seni aldattılar.
 6. fesat, hile.
 7. küfür, sövme, hakaret.
  to shower abuse on someone: bir kimseyi küfür yağmuruna tutmak.
  The
  officer heaped abuse on his men: Subay erlere sövüp saydı.
 8. kötülük, kötü muamele, kötü davranma, dayak atma, zulmetme.
  The child was subjected to cruel abuse:
  Çocuğa zalimane kötü muamele edilmişti.
 9. ırza tecavüz.
 10. aldatma, hile.
hakkın kötüye kullanılması İsim, Hukuk
takdir yetkisini kötüye kullanmak Fiil
takdir hakkını kötüye kullanmak Fiil
istismarcı Sıfat
çocuk istismarı İsim, Ceza Hukuku
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (NACE kodu: 87.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bağıra bağıra küfretmek.
iftira kampanyası İsim
ırza tasaddi fiili
(ırza geçmeye teşebbüs teşkil eden fiil
çocuklara tasallut etme
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
tasfiye veya vasiyeti infaz ve sair amaçlarla tereke ve sair mallar tevdi olunan kimsenin doğrudan doğruya
kendi çıkarına malları satmak
Fiil
kendisine idare
zimmetine geçirmek veya temellük etmek suretiyle kötüye kullanması
madde kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu madde kullanımı İsim, Tıp
hakaret yağmuru
ağır suiistimal
ırza geçme
tinercilik İsim, Tıp
sigorta suiistimali İsim, Sigorta
sövüp saymak Fiil
birini küfür yağmuruna tutmak Fiil
istismara açık Sıfat
suiistimale açık Sıfat
birine hakaret yağdırmak Fiil
küfür yağmuruna tutmak Fiil
psikolojik şiddet İsim
bir suiistimali düzeltmek Fiil
bir suiistimali durdurmak Fiil
bir suiistimali bertaraf etmek Fiil
suiistimal
mastürbasyon
kendini aşağılama
cinsel istismar İsim, Psikoloji
küfür yağmuru
birini tacize maruz bırakmak Fiil
birini taciz etmek Fiil
madde kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu kullanımı İsim, Tıp
uyuşturucu madde kullanımı İsim, Tıp
hakaret seli
ticareti kötüye kullanma
bir kadına tecavüz etmek Fiil
alkol bağımlısı olmak Fiil
alkolik olmak Fiil
uyuşturucu kullanmak Fiil
uyuşturucu bağımlısı olmak Fiil
yetkinin kötüye kullanılması
medeni hakların kötüye kullanılması
görevin kötüye kullanılması
emniyeti suiistimal
güvenin kötüye kullanılması
takdir hakkının kötüye kullanılması
haciz hakkına dayanarak el konulan eşyanın haksız olarak kullanılmasıyla haciz hakkının kötüye kullanılması
hakim durumun kötüye kullanılması
hâkim durumun kötüye kullanılması İsim, Rekabet Hukuku
dışlayıcı kötüye kullanma İsim, Rekabet Hukuku
sömürücü kötüye kullanma İsim, Rekabet Hukuku
hâkim durumun başka bir pazarda kötüye kullanılması İsim, Rekabet Hukuku
kız çocuğa tecavüzde bulunma
tekelin kötüye kullanılması
adın kötüye kullanılması
gücün kötüye kullanılması
dava hakkının kötüye kullanılması
din istismarı İsim, Din ve İnanç
hakkın suistimali
bir hakkın sırf başkasına zarar vermek amacıyla kullanılması
hakların kötüye kullanılması
bir şeyin kötüye kullanılması
inancı kötüye kullanma
rüşvet alma
masturbate.
bir şeyi kötüye kullanmak Fiil
boş vaatlerle aldatılmak istemiyorum
hakların kötüye kullanılması yasağı İsim, Hukuk