accept a bill

senedi tahsil edilmek üzere kabul etmek Fiil
bir poliçeyi kabul etmek Fiil