acceptance in case of need

  1. bittavassut kabul (poliçenin muhatabı tarafından kabul edilmemesi halinde başka biri tarafından kabulü
  2. bitavassut kabul