access space trade-off model

  1. yerleşme şekillerini bir semtin kent merkezine ulaşma olanaklarıyla semtin genişliği arasındaki farkların
    avantajlarının ve sakıncalarının bir sonucu
  2. kent kesimlerindeki yerleşme yerlerinin incelenmesinde kullanılan kuramsal örnek