accident severity

  1. kaza yüzünden yitirilen zaman
  2. İsim kazaların şiddet ve önem dereceleri
  3. İsim kaza şiddet ve önem dereceleri