accommodation paper

  1. İsim hatır bonosu
  2. hatır senedi
  3. senedin ilk imza sahibine banka kredisi almasını mümkün kılan
  4. bir ya da birden çok kişi tarafından ciro edilen senet