account activity

  1. İsim, Muhasebe hesap hareketi
  2. İsim, Muhasebe hesap hareketleri
bir faaliyet nezaretçisinin sorumluluğu ve kontrolü altında yapılan işlemleri içeren bir gelir veya masraf
hesabı (bu işlemler içine genel işletme mas
faaliyet hesabı