account group

  1. bir reklam şirketinin bir grup müşterisinin işlerine bakan alt-birimi
bir reklamcılık
pazarlama ya da halkla ilişkiler şirketi içinde müşterinin adına yapılan her türlü işin planlanmasından
denetlenmesinden ve koordine edilmesinden sorumlu olan grup