act as counsel for sb

  1. Fiil (Br) birine avukatlık yapmak
  2. Fiil hukuki görüşünü bildirmek