act together

başarmak Fiil
kendine çekidüzen vermek Fiil
hayatını bir düzene koymak Fiil
kendini toparlamak Fiil
hayatını düzene sokmak Fiil
hayatını düzene koymak Fiil
aklını başına toplamak Fiil
hayatını bir düzene sokmak Fiil
kendini toplamak Fiil
kendine gelmek Fiil