action limit

  1. düzeltme önlemi alma haddi (kalite kontrol cetveline çizilen ve herhangi bir örneğin bu çizgiyi aşması
    halinde düzeltmek için gerekli önlemin alındığı