active principle

faile göre kişisellik ilkesi İsim, Uluslararası Hukuk