active trade

ticaret muvazenesi fazlalığı
ticaret dengesi
ihracatın ithalattan fazla olması