activity ratio

  1. Bilgi Teknolojileri işleklik oranı
  2. kapasite kullanım oranı
  3. fiili kapasite kullanımının normal kapasiteye oranı