actual assets

aktiflerin paraya çevrilmesi için fiilen yapılan harcamalar İsim
aktiflerin paraya çevrilmesi için fiilen yapılan harcamalar İsim