admit a claim

  1. Fiil bir borcu kabul etmek
  2. Fiil talebi kabul etmek
  3. Fiil bir iddiayı kabul etmek
bir iddiayı gerekçesi karşısında kabul etmek Fiil