admit as partner

birini ortaklığa kabul etmek Fiil