admit doing something

  1. Fiil birşeyi yaptığını kabul etmek
  2. Fiil birşeyi yaptığını itiraf etmek
  3. Fiil birşeyi yaptığını teslim etmek