admit of no doubt

  1. Fiil bir kuşkuya yer vermemek
  2. Fiil bir şüpheye mahal vermemek