advance man

  1. propaganda yapma
  2. taşıt ayarlama
  3. İsim konuşma programları ve yerel idare yetkilileriyle görüşmeler düzenleme ve politik bir şahsiyetin yolunu
    açacak tüm ayrıntılarla uğraşma gibi görevleri