advance payments to suppliers

  1. İsim mal satış avansları
  2. İsim satıcılara verilen avanslar